Aftoncasten

Snippor och ordspråk

March 13, 2016

Efter en chockstart landar vi mjukt i snippor och ordspråk där vi blottar våra kunskapsluckor.